klimatizované priestory bezplatné parkovanie

Napísali o nás

Slovenská tlačová agentúra

OBCHOD: V Pezinku otvoria v sobotu nákupné centrum za 200 mil. Sk

Nové nákupno-zábavné centrum MÓLO má plochu 6 300 metrov štvorcových a zákazníkom ponúka 49 obchodov.

BRATISLAVA 21. septembra - V sobotu otvoria v Pezinku nové nákupno-zábavné centrum MÓLO, na výstavbu ktorého sa preinvestovalo 200 mil. Sk. Ako ďalej agentúru SITA informovala Martina Pastuchová z marketingového oddelenia centra, výstavbu aj financovanie zastrešovala pezinská firma Rentas, s.r.o. Centrum, ktorého výstavba sa začala v apríli tohto roka, má plochu 6 300 metrov štvorcových a budúcim zákazníkom ponúka celkovo 49 obchodov. Nákupné centrum sa nachádza v areáli Sahara Shopping Park a k dispozícií má parkovisko s kapacitou 200 parkovacích miest. Samotné centrum v budúcnosti nebude rozširovať, v blízkosti centra však pribudnú ďalšie veľké obchody, napríklad na elektro či nábytok. Zámerom je vytvoriť v tejto časti mesta veľký obytno-nákupný komplex, ktorý tak bude okrem obchodov pozostávať aj z bytovej zóny a rodinných domov.


“Nákupné centrum MÓLO – miesto príjemne strávených nákupov a relaxu.”

Článok - Pezinčan, august 2005

V septembri poteší spoločnosť RENTAS, s.r.o. tých Pezinčanov, ktorým v Pezinku chýbajú príjemné nákupy v spojení s relaxom. Už 24. septembra otvorí spoločnosť RENTAS, s.r.o. novovybudované nákupné centrum MÓLO, ktoré je lokalizované do Sahara Shopping Parku, vedľa Tesca.

,,Výhodou nákupného centra MÓLO je jeho poloha a ľahká dostupnosť. Každý Pezinčan pozná problém s parkovaním pri nákupoch v centre Pezinku. Pri návšteve nákupného centra MÓLO už tento problém zákazník mať nebude, tento problém vyrieši 400 parkovacích miest,“ povedal Ing. Frič Viliam, konateľ spoločnosti RENTAS, s.r.o. Nákupné centrum MÓLO chce byť pre návštevníkov miestom nákupov kvalitného tovaru, obuvi, outdor a timeout oblečenia, kancelárskych potrieb, hračiek, gastro služieb, jednoducho všetkého, čo nesmie chýbať nákupnému centru v metropole vinárskeho regiónu. Nákupné centrum MÓLO má aj iné ambície. Stať sa miestom, kde môže návštevník centra stráviť príjemne voľný čas, pre rodiny byť relaxom a zábavou na pripravovaných podujatiach.

Celková plocha nákupného centra MÓLO je 6300 m2. Táto plocha bude ponúkať svojim návštevníkom 56 obchodov s kvalitným tovarom, 7 gastronomických zariadení, 17 značkových predajní. V nákupnom centre MÓLO bude mať svoje miesto banka, fotoslužba, optika a detský kútik, ktorý spríjemní nákup mamičkám s malými deťmi.

,,Nákupné centrum MÓLO otvárame 24. septembra. Spolu s vami nákupné centrum MÓLO otvorí skupina Desmod a finalista Superstar. Okrem súťaž o vecné ceny pripravujeme pre návštevníkov módnu prehliadku a cenové bonusy za nákupy. Každého návštevníka potešíme malým darčekom,“ zhrnul Ing. Frič Viliam, konateľ spoločnosti RENTAS, s.r.o.

“Aj tie najväčšie podniky vznikajú ako malé, najväčší rozmach zaznamenávajú ako stredné a najznámejšími sa stávajú keď sú veľké”

Článok - Pezinský podnikateľ, 2.9.2005

Malé a stredné podniky (MSP) získavajú zo strany bánk čoraz viac pozornosti. Čomu to pripisujete?

Určite to vyplýva z očakávania, že práve tieto budú veľmi dynamicky rásť. Firmy, ktoré sa kedysi borili s existenčnými problémami sa v posledných dvoch - troch rokoch rýchle rozvíjajú. Ďalším dôvodom je tiež stabilita a kontinuita vo väčšine vzťahov medzi bankami a MSP. Okrem toho, tento segment je veľmi početný, ale čo je hlavné, je málo saturovaný bankovými produktmi. To znamená, že ponúka šance tak pre banky ako aj pre MSP.

Ktoré bankové produkty sú vytvorené výsostne pre sektor MSP?

K bežnému účtu máme šesť balíkov produktov. Ďalej sú to úverové produkty, či už individuálne posudzované prevádzkové aj investičné financovanie, alebo úvery s participáciou iných subjektov, ako je Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) a Európsky investičný fond (EIF). Všetky tieto produkty riešia súčasné praktické potreby firiem. Dnes už nie je problém dostať úver aj na investičný zámer. Tiež by som chcel dať do pozornosti produkty elektronického bankovníctva i obchodné financovanie. Hlavne obchodné financovanie je pre MSP zaujímavá skupina produktov, ktorá umožňuje riešiť okamžité potreby plnenia jednotlivých kontraktov. Zvlášť pre MSP vstupujúce na zahraničné trhy sa stále dôležitejšími stávajú aj treasury produkty v oblasti zabezpečovania kurzových rizík či fixovania úrokových sadzieb.

V súčasnosti je možné využiť na financovanie nehnuteľností okrem úverov i novšiu formu obstarania nehnuteľností – leasing nehnuteľností. Aké nehnuteľnosti sú touto formou financované?

Tento produkt - leasing nehnuteľností pripravil Tatra-Leasing v kooperácií s Tatra bankou, ktorá už má v oblasti leasingu nehnuteľností niekoľkoročné skúsenosti.

Z pohľadu spoločnosti Tatra-Leasing patria medzi nehnuteľnosti vhodné na prefinancovanie formou leasingu predovšetkým nehnuteľnosti zaujímavé z hľadiska multifunkčnosti ich využitia, resp. diverzifikovania možného rizika so zreteľom na dvanásťročný časový horizont zmluvného vzťahu. Z hľadiska tohto kritéria do kategórie preferovaných objektov patria nasledovné typy nehnuteľností: administratívne budovy, obchodné objekty, prevádzkové budovy, polyfunkčné budovy, skladové a logistické centrá.

Z hľadiska lokácie nehnuteľnosti sú preferované nehnuteľnosti situované v intraviláne obcí s vybudovanými inžinierskymi sieťami v rozsahu potrebnom pre účely využitia nehnuteľnosti, resp. so zreteľom na prípadné zmeny účelu využitia v budúcnosti. Akceptovateľný vek stavieb je 0-5 rokov, výnimočne 10 rokov.

Aké sú podmienky leasingu nehnuteľností?

Pri financovaní nehnuteľností formou leasingového financovania spoločnosť Tatra-Leasing uzatvára s klientom leasingovú zmluvu na 12 až 15 rokov, pričom leasingové splátky sú fixované na jeden alebo päť rokov, výška prvej zvýšenej splátky je stanovovaná individuálne v závislosti od bonity klienta a lukratívnosti nehnuteľnosti. Klient má možnosť vybrať si formu splácania v slovenských korunách alebo v euro a taktiež si môže vybrať splácanie na mesačnej alebo kvartálnej báze. Po ukončení leasingovej zmluvy dochádza k automatickému prevodu vlastníckych práv na leasingového nájomcu.

Nehnuteľnosti je možné financovať aj prostredníctvom projektového financovania, môžete bližšie charakterizovať aké druhy projektov sú takto financované a za akých podmienok ich Tatra banka poskytuje?

Touto formou Tatra banka financuje projekty počas obdobia výstavby (tzv. predfinancovanie) a následne počas obdobia samotného fungovania projektu. Preferované sú objekty podobného charakteru ako pri leasingu nehnuteľností, napr. nájomné projekty, logistické centrá, bytová výstavba, polyfunkčné budovy a obchodné-nákupné centrá v atraktívnej lokalite.


Ponuka obchodných priestorov v nákupnom centre MÓLO

Článok - HOSPODÁRSKE NOVINY

Nákupné centrum MÓLO v areáli SAHARA SHOPPING PARK, PEZINOK

Ak premýšľate nad novými obchodnými priestormi a želáte si,aby boli prístupné veľkému počtu zákazníkov, mali k dispozícii skladovacie a administratívne priestory a aby boli v každom smere atraktívne pre zákazníka, máme pre Vás riešenie. Spoločnosť Development In Slovakia Investments buduje v Pezinku nákupné centrum SAHARA SHOPPING PARK na ploche 110 000 m2. Máte jedinečnú šancu stať sa "investorom na SAHARE" alebo si prenajať lukratívne obchodné priestory za výhodnú cenu. Nákupné centrum MÓLO,ktoré je súčasťou SAHARA SHOPPING PARK, hľadá obchodných partnerov ponúkajúcich značkový tovar,ako aj tovar pre každodennú spotrebu. Podrobné informácie o projekte SAHARA SHOPPINGPARK na nasledujúcich riadkoch poskytol Ing.Viliam Frič, konateľ spoločnosti Development In Slovakia Investments.

Aký je špecifiický zámer projektu? Prečo realizujete výstavbu veľkého nákupného centra práve v Pezinku?

Cez túto lokalitu prechádza momentálne 23 000 potenciálnych zákazníkov denne. Územný plán mesta predpokladá zvýšenie na 30 000. Na to, aby veľké nákupné centrum skutočne dobre slúžilo svojim zákazníkom, musí predovšetkým spĺňať náročné požiadavky zákazníka. To znamená, že musí okrem kvalitnej predajnej plochy poskytovať aj kvalitné zázemie a pre zákazníka pohodlný prístup k tovarom a službám, čo zabezpečia dostatočné parkovacie kapacity. Myslíme si, že toto nákupné centrum dané požiadavky spĺňa. SAHARA SHOPPING PARK na ploche 90 000 m2 ponúka značkový tovar, kvalitné služby a taktiež tovar každodennej spotreby v Hypermarkete Tesco. Koncentráciou týchto kvalitných tovarov a služieb chce developer zabezpečiť synergický efekt celého projektu.

V čom bude nové nákupné centrum atraktívnejšie oproti iným nákupným priestorom v lokalite Pezinka?

Ako som už odpovedal na prvú otázku, toto centrum bude hlavne komplexnejšie, s výbornou dostupnosťou. Pri tomto nákupnom centre bude začiatok nového obchvatu, ktorý bude spájať sídlisko Juh so sídliskami Rozálka a Sever. Pritiahneme do Pezinka nové spoločnosti, ktoré zvyčajne pôsobia vo veľkých nákupných centrách. Najväčšiu výhodu vidíme v spojení s HM Tesco. V neposlednom rade treba spomenúť skutočnosť, že široká ponuka služieb a tovaru v SAHARA SHOPPING PARK-u v regióne Pezinka bude jedinečná. Žiadne iné nákupné centrum nebude v okolí Pezinka budované.

Viete už teraz odhadnúť, aké priemerné množstvo návštevníkov navštívi SAHARA SHOPPING PARK?

Predpokladáme, že SAHARA SHOPPING PARK navštívi 4000 až 5000 návštevníkov denne. Takéto čísla očakávame po celkovom dokončení projektu. Súčasný stav návštevnosti Hypermarket Tesco je približne 2500 návštevníkov za deň. Návštevníci budú mať k dispozícii 600 parkovacích miest a je zabezpečená aj dostupnosť návštevníkov zo zástavky MHD, vzdialenej 50m.

Ak to nie je tajomstvo, môžete nám prezradiť, aký tovarový sortiment bude s určitosťou v nákupnom centre zastúpený?

Každé nákupne centrum musí mať isté percentuálne zastúpenie určitých tovarových komodít. Najväčšiu časť tvorí textilný tovar, obuv, drogérie, parfuméria, knihy, finančné služby, foto a iné. Pre zaujímavosť uvádzame napríklad FOR YOU, Mustang, parfumérie DIVA, hračky Dráčik a iné.

Spomenuli ste, že je ešte šanca pre potenciálnych záujemcov prenajať si priestory a byť súčasťou nákupného centra MÓLO? Môžete byť konkrétnejší?

Potrebné informácie ohľadom voľných priestorov sú na internetovej stránke www.disi.sk. Tam záujemcovia nájdu podrobný pôdorys aj s popisom rozlohy voľných priestorov. Ja len pripomeniem, že potenciálny prenajímateľ má šancu pôsobiť v komplexnom, modernom a skvele vybavenom nákupnom stredisku.

Máte predstavu, aký tovarový sortiment a ponuka služieb by mali byť súčasťou nákupného centra MÓLO?

Na to, aby bola ponuka v nákupnom centre MÓLO skutočne všestranná, máme hlavne záujem o zastúpenie značkového tovaru z oblasti textilu a obuvi. Preferujeme značky zamerané na bežného spotrebiteľa a tovaru každodennej spotreby. Všetko je vecou osobného jednania, preto pozývam každého záujemcu, nech sa osobne informuje. Súčasťou centra sú aj služby spojené s gastronómiou. Okrem kaviarne, cukrárne a rýchleho občerstvenia bude k dispozícii aj pizzéria.